Denna portfolio detaljerar de moment som jag var delaktig i under kursen Att skriva och publicera i digitala medier samt de erfarenheter jag förvärvade i varje moment. 

Momenten är indelade i kategorier utifrån övergripande kursmoment som exempelvis novellessä och kommunikationsstrategi, för att sortera utifrån dessa kategorier håll musen över rubriken portfolio. 

Vill du veta mer om mina erfarenheter eller kontakta mig finns det under rubriken om & kontakt.

För att ta del av den kursövergripande bloggen, använd rubriken blogg, vill du veta mer om arbetet med bloggen återfinns det i portfolion.